Bölgesel Amatör Lig Statüsü açıklandıTFF Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2010 tarih ve 94 sayılı toplantısında onaylanan "Bölgesel Amatör Lig Statüsü", TFF'nin resmi web sitesi tff.org'da 14 Eylül 2010 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM

Bu statü, TFF tarafından futbolun Türkiye genelinde, 81 ilde bölgesel, kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım koşullarını, kulüplerin, teknik kişilerin, futbolcu ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralları ve bu liglerde oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2 - KISALTMALAR

Bu Statü’de geçen;

a) TFF : Türkiye Futbol Federasyonu’nu

b) FMT : Futbol Müsabaka Talimatı’nı

c) BAL : Bölgesel Amatör Lig’i

d) MHK : Merkez Hakem Kurulu’nu

g) ASKF : Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu

h) TASKK : Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nu

i) AFDK : Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu

ifade eder.

MADDE 3 - BAL’IN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI

(1) BAL Türkiye’nin en üst amatör futbol ligidir. BAL’ın isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu’na aittir.

(2) BAL, bir önceki sezon yerel amatör liglerde illere verilen kontenjan kapsamında dereceye giren amatör takımlar ile bir önceki sezon TFF 3.Lig’den düşen takımların katılımı ile oluşur. BAL, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren 143 takımdan meydana gelir.

(3) BAL müsabakaları 10 takımdan oluşan 2 grup, 11 takımdan oluşan 1 grup, 12 takımdan oluşan 6 grup, 13 takımdan oluşan 2 grup ve 14 takımdan oluşan 1 grupta; toplam 12 grupta oynanır.

(4) BAL’a katılım hakkını elde etmekle birlikte bu hakkı kullanmayan kulüpler, ertesi sezon sonunda bu hakkı tekrar elde etseler dahi BAL’a katılamazlar.

(5) BAL’a katılacak olan kulüpler “BAL’a Katılım Formu”nu süresi içerisinde TFF’ye göndermek zorundadır. Söz konusu formları TFF’ ye göndermeyen, kriterlere uymayan, TFF talimat ve düzenlemelerine aykırı hareket eden kulüpler lig müsabakalarına katılamazlar. Kriterlere uymayan veya lige katılmayacağını beyan eden takımlar, ilgili sezonda ilinin en üst yerel ligine katılır.

(6) BAL’a katılacak olan kulüpler her sezon başında TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen lige katılım ücretini teminat olarak yatırmak zorundadır. Katılım ücreti sezon sonunda kulüplere iade edilir; ancak takımın ilgili sezon grupların belirlenmesinden sonra ligden çekilmesi, çıkarılması veya yerel amatör kümeye indirilmesi hallerinde iade edilmez.

(7) BAL’a katılan kulüplerin antrenman ve müsabakalarda fiilen kullanılan, mülkiyeti kulübe ya da kulübün bağlı olduğu kuruma ait olan veya bu kulüplere tahsis edilmiş bulunan, soyunma

2

odaları ve hakem odasına sahip, nizami boyutlarda, doğal çim veya uygunluğu TFF tarafından onaylanmış suni çim zeminli bir sahayı temin etmeleri zorunludur.

(8) BAL’a katılan kulüpler müsabakaların düzenli şekilde oynatılmasını sağlamak amacıyla, Kulüp Müdürü ile Tesis ve Akreditasyon Sorumlusu görevlendirmek ve bu kişilerin TFF tarafından düzenlenebilecek eğitim ve seminerlere katılmalarını sağlamak zorundadırlar. Bu görevleri kulüp yöneticileri de yerine getirebilir.

(9) BAL’a katılacak takımların, 2010 – 2011 sezonunda U13 ve U17 yaş kategorilerinde yerel lige katılması zorunludur. Bu yaş kategorilerinde lig bulunmayan illerde, kulüplerin o ilde ligi düzenlenen en az 2 yaş kategorisinde müsabakalara katılması zorunludur.

(10) BAL’a katılacak takımların, 2011 – 2012 sezonundan itibaren U13 ve U17 yaş kategorilerinin yanında U14 ve U19 yaş kategorilerinde de yerel lige katılım zorunludur. Bu yaş kategorilerinde lig bulunmayan illerde, kulüplerin o ilde ligi düzenlenen en az 4 yaş kategorisinde müsabakalara katılması zorunludur.

(11) Bu maddenin 9. ve 10. fıkralarında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüpler, TFF’nin yapacağı sigorta dışındaki maddi ve ayni yardımlardan yararlanamazlar.

MADDE 4 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

(1) TFF 3.Lig’den düşen kulüplerle sözleşmeleri devam eden profesyonel futbolcular sözleşmelerinin bitimine kadar kulüplerinin kadrosunda yer alabilirler.

(2) BAL’da 2010-2011 sezonunda, 01.01.1980 ve daha sonra doğmuş olan amatör futbolcular müsabaka isim listesinde yer alabilir. 31.12.1979 ve daha önce doğmuş olanlar yaşı büyük amatör futbolcu statüsündedir. BAL’da en fazla dört yaşı büyük amatör futbolcu müsabaka isim listesinde yer alabilir.

(3) BAL’a katılan kulüplerde, kendi başvurusu üzerine Türkiye’de en az bir yıl oturma izni almış olan, en fazla 2 yabancı uyruklu amatör futbolcu tescil edilebilir. Yabancı uyruklu futbolcuların tescil işlemleri TFF tarafından belirlenmiş transfer ve tescil dönemleri içinde FIFA kurallarına göre yapılır.

(4) BAL’a katılacak olan takımlar, sezon başında en çok 24 futbolcudan oluşan isim listesini TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Kulüpler, futbolcularını TFF tarafından belirlenen özel bir sigorta kuruluşu nezdinde müsabakalarda, antrenmanlarda, müsabaka ile antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, ulaşım vasıtalarında meydana gelmesi muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı sigorta ettirmekle yükümlüdür. TFF’ye bildirilen bu listede yer alan futbolcuların tüm sigorta giderleri TFF tarafından karşılanır. 24 kişilik isim listesinde yer almayan futbolcuların sonradan TFF’ye bildirilmesi halinde bu futbolcuların tüm sigorta giderleri kulüpler tarafından karşılanır.

MADDE 5 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU

(1) 2010 – 2011 sezonunda BAL’da yer alan takımlarda görev yapan teknik adamlar, “TFF A” veya “TFF B” lisanslarına sahip olmak zorundadır. 2011 – 2012 sezonunda ise takımların güncel “TFF A” veya “UEFA B” lisanslı teknik adamları bulundurmaları zorunludur.

(2) BAL takımlarında 2010 – 2011 ve 2011 – 2012 sezonlarında bu Statü’nün 3. maddesinin 9. ve 10. fıkralarında belirtilen yaş kategorileri için en az bir “TFF B” veya “Amatör” Lisanslı antrenör olması zorunludur. 2010 – 2011 sezonu için zorunlu olmayan kaleci antrenörlüğü,

3

2011 – 2012 sezonu için zorunlu olup; bu sezonda takımlarda mutlaka bir kaleci antrenörü olması zorunludur.

MADDE 6 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ

(1) BAL kapsamında oynanacak müsabakalar ile ilgili olarak Kadrolara, Oyunculara ve Lisanslara Yönelik İtirazlar Amatör İşler Kurulu’na yapılır. Amatör İşler Kurulu’nun kararına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren 5 gün içerisinde itiraz harcının yatırıldığına dair makbuz ile birlikte TFF Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Amatör İşler Kurulu’na başvurulabilir. TFF Yönetim Kurulu, bu başvuruyu karara bağlar. Kulüpler, TFF Yönetim Kurulu kararına karşı kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunabilirler.

(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’de profesyonel müsabakalar için öngörülen usul çerçevesinde yapılır ve karara bağlanır.

(3) BAL’a ilişkin disiplin ihlallerinde ve şahısta hata hallerine yönelik itirazlarda Amatör Futbol Disiplin Kurulu yetkilidir.

(4) TFF ve bu Statü’de belirtilen kurulların kararları ile ilgili tebligatlar, Katılım Formunda belirtilen adreslere usulüne uygun olarak yapılır.

(5) BAL kapsamında, idari tedbir koymaya, Disiplin Müfettişleri, Amatör İşler Kurulu, AFDK ve Tahkim Kurulu yetkilidir. AFDK, Disiplin Müfettişleri ve Amatör İşler Kurulu tarafından verilen idari tedbir kararlarına yapılan itirazları değerlendirir. AFDK’nın vermiş olduğu karara karşı Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir.

(6) FMT’nin 20. maddesi ve 22 maddesinin “i” bendi kapsamında verilecek hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye TFF Yönetim Kurulu; 20. maddesinin ve 22. maddesinin “i” bendinin kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye AFDK yetkilidir. FMT’nin 24. maddesinin “a”, “b” ve “c” bentleri ile ilgili olarak karar vermeye AFDK; “d” ve “e” bentleri ile ilgili olarak karar vermeye TFF Yönetim Kurulu yetkilidir.

(7) Gerek TFF Yönetim Kurulu’nun verdiği ve gerekse AFDK’nın verdiği kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz harç makbuzu ile birlikte Tahkim Kurulu’na başvurulabilir.

MADDE 7 - SAHALARIN DÜZENİ

(1) Müsabakaların, BAL’a katılacak kulüplerin gösterdikleri sahada oynanmaları TFF’nin onayına tabidir. TFF tarafından belirlenen koşulları yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin göstermiş olduğu sahalarda müsabaka oynatma yetkisi TFF’ye ait olup bu müsabakaların oynanacağı yerler TFF tarafından belirlenir.

(2) Kale ağları, ev sahibi kulüp tarafından sağlam olarak takılmalı ve yere sabitlenmelidir.

(3) Sahalarda köşe bayrak direklerinin kullanılması ve yeterli sayıda yedek köşe bayrak direğinin bulundurulması zorunludur.

(4) Sahalarda anons sistemi veya megafon çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir şekilde kullanılmalıdır. Anons sistemi veya megafon ev sahibi takımı destekleyici şekilde rakip takıma karşı ve siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular için kullanılmaz. Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde yapılmalıdır.

4

(5) Yeşil zeminin sulanması işleminin müsabaka başlangıcından 75 dakika önce bitirilmesi zorunludur. Bununla birlikte BAL denetçisinin izninin alınması şartıyla müsabakanın başlamasına 75 dakikadan daha az bir süre kala da sulama yapılabilir. Sulama işleminin tüm sahayı kapsaması zorunludur. Sulamanın devre arasında yapılabilmesi için BAL denetçisinden izin alınması şarttır. Suni çim sahalarda aşırı sıcak havalarda müsabakadan 45 dakika öncesinde ve devre arasında sulama yapılabilir.

(6) Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi yasaktır. Ayrıca müsabaka alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş veya pankartların asılması yasaktır.

MADDE 8 - MÜSABAKA ORGANİZASYONU ve SORUMLULUK

(1) Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri gerçekleştirme görevi ev sahibi kulübe aittir.

(2) Ev sahibi kulüp, müsabakaların oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması, seyircilerin sahaya alınmaya başlamasından, sahayı terk etmelerine kadar geçen sürede bir ambulans ve bir doktorun hazır bulundurulmasının sağlanması ile emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

(3) TFF, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir. BAL’a yükselme baraj müsabakaları, il merkezinde TFF tarafından belirlenen sahalarda oynanır.

(4) Müsabakalar elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Bu Statü’nün ve FMT’nin güvenliğe ilişkin hükümleri saklıdır.

(5) Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları sahayı elverişsiz hava şartları ihtimali de dahil olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale getirmek zorundadırlar. Sahanın hazır hale getirilmemesi nedeniyle oynanmaması durumunda hakem, gözlemci ve denetçi ücretleri ile misafir takımın masrafları ev sahibi kulüp tarafından ödenir. Bunun yanı sıra TFF, müsabakanın aynı veya başka bir ilde oynanmasına karar verebilir.

(6) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takıma aittir.

(7) Seremonide, misafir takım futbolcuları başta takım kaptanı olmak üzere, önce hakemlerin ve daha sonra ev sahibi takımın futbolcularının elini sıkacaklar ve sonra da ev sahibi takımın futbolcuları hakemlerin elini sıkacaklardır. Daha sonra her iki takım kaptanı kur’a çekimi yapmak üzere hakemlerin yanına geleceklerdir.

(8) Yedek futbolcuların ısınma alanları FIFA, UEFA ve TFF Talimatları çerçevesinde oyun alanının konumuna göre müsabaka öncesi hakem tarafından belirlenir ve ilgililere bildirilir. Müsabaka esnasında her iki takımdan en fazla üçer yedek futbolcunun ısınmasına izin verilir.

(9) Kulüpler, bu Statü’nün ekinde yer alan zaman çizelgesine uygun hareket etmek zorundadırlar.

MADDE 9 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER

(1) Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 7 yedek futbolcu, bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir eşofmanlı antrenör, bir eşofmanlı kaleci antrenörü, bir masör ve bir doktor girebilir.

5

(2) Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi veya teknik adamlarından birinin müsabakadan önce “Müsabaka İsim Listesini “ imzalaması zorunludur.

MADDE 10 - TRİBÜN DÜZENLENMESİ ve ORGANİZASYON

(1) Kulüpler TFF tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Gerekli görüldüğü takdirde, sahalarda seyri engellemeyecek nitelikte, Stadyum Güvenlik Talimatı’na uygun şekilde, seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri engeller konulur.

(3) Tribünlerdeki merdiven boşlukları, tribün giriş ve çıkış kapı önleri kesinlikle boş bırakılmalıdır.

(4) Tribünlere kapasitelerinin üzerinde seyirci alınması yasaktır.

(5) Müsabakada görevli denetçi ve gözlemciye protokol tribününde müsabakayı rahat bir konumda izleyebilmeleri ve herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebilecekleri bir yer ayrılır.

(6) Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış bir tribünde stadyumun oturma kapasitesinin en az % 5’ i oranında yer ayırmak zorundadır.

(7) Müsabakalarda TFF Başkanı, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter ve Vekilleri, Hukuk Müşavirliği, Merkez Hakem Kurulu, Temsilciler Kurulu, Amatör İşler Kurulu Başkan ve Üyeleri, ile AFDK Başkan ve Üyeleri’ne talep etmeleri durumunda protokol tribününde yer ayrılması zorunludur. Ayrıca bu kişiler stadyumlarda istedikleri yere girebilir, bilgi ve belge isteyebilir.

(8) Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı duruşunda bulunmaları TFF’nin iznine tabidir.

(9) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartla çıkabilirler. Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve Kuruluşların pankart taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları gerekmektedir. Pankartların boyu 14 metre eni ise 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri müsabakadan, en az 7 gün önce yapılması durumunda değerlendirilecektir. Pankart izni verilen müsabakalarda pankartın BAL denetçisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır. Kulüpler yukarıda sayılanlar dışında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya çıkmak zorundadırlar.

(10) Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi yasaktır. Ayrıca müsabaka alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş veya pankartların asılması yasaktır.

(11) Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler TFF’nin iznine tabidir. TFF tarafından izin verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde ve yeşil zeminde müsabakanın başlamasına 45 dakika kala ve saha dışında (yeşil zemin dışında) müsabakanın başlamasına 15 dakika kala bitirilmesi ve sahanın müsabakaya hazır hale getirilmesi zorunludur.

(12) TFF gerekli gördüğü hallerde BAL müsabakalarında eşgüdüm toplantısı yapılmasına karar verebilir. Müsabaka eşgüdüm toplantısı, yapılmasına karar verilmesi halinde, denetçi başkanlığında müsabakanın başlamasından 60 dakika önce stadyumda yapılır. Toplantının organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir. Kulüpler sezon başlamadan önce bu toplantılara katılacak kulübü temsile yetkili kişilerin adlarını TFF’ye bildirmek zorundadır.

6

Toplantılarda kulüpleri Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter veya Kulüp Müdürü temsil edebilir.

(13) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında saha çevresinde ve sahanın içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ederek emniyet ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadırlar.

(14) Stadyumlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler, vuvuzela veya onun meydana getirdiği desibel seviyesine yakın bir seviyeye ulaşabilecek diğer aletler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer pointer ve benzeri cisimler, bulundurulamaz ve satılamaz.

MADDE 11 - BAL’DA YÜKSELME ve DÜŞME

(1) Çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacak müsabakalar sonrasında gruplarında 1. sırayı alan takımlar TFF 3. Lig’e yükselir. Gruplarında son iki sırayı alan takımlar yerel amatör lige düşerler.

(2) BAL gruplarından yerel lige düşecek takımların ve yerel ligden BAL ligine çıkacak takımların yükselme ve düşmeleri aşağıda belirtilen yöntemle meydana gelir:

BAL’dan kulübün bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşülür.

a) BAL’da 1 (bir) Takımla Temsil Edilen İller

2010 – 2011 sezonunda BAL’da bir takımla temsil edilen illerde, o takım TFF 3. Lig’e yükselirse veya küme düşerse, o ilin 2010-2011 sezonu yerel liginde birinci olan takım BAL’a doğrudan katılma hakkı kazanır.

TFF 3. Lig’e yükselemeyen ve küme düşmeyen takım, BAL’daki sıralaması ne olursa olsun o ilin yerel liginde birinci olan takım ile müsabakaların sona ermesinden hemen sonra kendi ilinde tek maç eleme usulü bir baraj müsabakası yapar. Bu müsabakada galip gelen takım bir sonraki sezon BAL’da yer alır.

b) BAL‘da 2 (iki) Takımla Temsil Edilen İller

BAL’da aynı grupta oynayacak olan iki takımdan birisi profesyonel lige yükselirse o ilin yerel liginde birinci olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Diğer takım küme düşerse o ilin yerel liginde ikinci olan takım BAL’a yükselir; düşmezse, küme düşmeyen takım, ligdeki sıralaması ne olursa olsun o ilin yerel liginde ikinci olan takım ile liglerin tamamlanmasından sonra tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım bir sonraki sezon BAL’da yer alır.

İlin her iki takımı da küme düşerse, o sezon yerel ligde birinci ve ikinci olan takımlar doğrudan BAL’a yükselirler.

İlin takımlarından biri küme düşer, diğeri düşmezse küme düşen takım yerine, yerel lig birincisi doğrudan BAL’a yükselir. Küme düşmeyen takım BAL’da kalır.

İlin takımlarından ikisi de küme düşmezse bu iki takımdan sezon sonu puan tablosunda üst sırada bulunan takım BAL’da kalmaya hak kazanır. Alt sırada yer alan takım ise yerel lig

7

birincisi olan takımla tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım bir sonraki sezon BAL’da yer almaya hak kazanır.

c) BAL’da 3 (üç) Takımla Temsil Edilen İller

Takımlardan biri TFF 3. Lig’e yükselirse, yerel ligde 1. olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 2 takımdan birisi küme düşerse, yerel ligde 2. olan takım da doğrudan BAL’a yükselir. Küme düşmeyen takım BAL’da kalır. Diğer her 2 takım da küme düşerse, yerel ligde 2. ve 3. olan takımlar da doğrudan BAL’a yükselir.

Üç takımdan biri TFF 3. Lig’e yükselir; diğer iki takım küme düşmezse bu takımlardan sezon sonu puan tablosunda alt sırada olan takım doğrudan yerel amatör lige düşer. Yerel amatör ligde 1. olan takım doğrudan BAL’a katılır; diğer takım ise yerel amatör ligde 2. olan takım ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım BAL’da oynamaya hak kazanır.

Tüm takımlar küme yükselemezse ve düşmezse; 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda üst sırada olan takım BAL’da kalır. 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en alt sırada yer alan takım doğrudan yerel lige düşer. Bu takım yerine, yerel ligde 1. olan takım BAL’a doğrudan yükselir. 3 takım arasında ikinci olan takım yerel ligin ikincisi ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar.

Takımlardan biri küme düşerse yerel ligde 1.olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 2 takım arasında sezon sonu puan tablosunda üst sırada yer alan takım BAL’da kalır, alt sırada olan takım ise yerel ligde ikinci olan tek maç eleme usulü takımla baraj müsabakası oynar.

Eğer 3 takımdan 2 tanesi küme düşerse yerel ligde 1.ve 2. olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir. TFF 3. Lig’e yükselemeyen ve küme düşmeyen 3. takım BAL’da kalır.

d) BAL’da 4 (dört) Takımla Temsil Edilen İller

1 takım profesyonel lige yükselirse, o ilin yerel liginde birinci olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 3 takımın hiçbiri küme düşmezse, bu 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan takım ile yerel ligde 2.olan takım tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Diğer 2 takım BAL’da kalır.

1 takım profesyonel lige yükselir, 1 takım küme düşerse yerel ligde 1.ve 2. olan takımlar doğrudan BAL’ yükselir. Diğer 2 takım BAL’da kalır.

1 takım profesyonel lige yükselir; 2 takım küme düşerse, yerel ligde 1.,2.ve 3.olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir. Diğer takım BAL’da kalır.

BAL’daki 4 takım da TFF 3. Lig’e yükselemezse ve küme düşmezse; 4 takım arasında sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan takım doğrudan yerel lige düşer. Yerel ligde birinci olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Sezon sonu puan tablosunda 4 takım arasında 3. olan takım, yerel ligin ikincisi ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Diğer 2 takım BAL’da kalır.

4 takımın birisi küme düşerse yerel ligin birincisi doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 3 takım arasında sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan takım yerel ligin ikincisi ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Diğer 2 takım BAL’da kalır.

4 takımın ikisi küme düşerse yerel ligde ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 2 takım BAL’da kalır.

8

e) BAL’da 5 (beş) Takımla Temsil Edilen İzmir İli

5 takımlı illerin 3 takımı bir grupta, 2 takımı bir başka grupta olacağından;

3 takımlı grup için 3 takımla temsil edilen, 2 takım için 2 takımla temsil edilen İl’lerdeki statü aynen uygulanır. Bununla birlikte, TFF 3. Lig’e yükselme veya küme düşme (bu Statü’nün ilgili hükümleri uyarınca küme düşmüş sayılmalar da dahil olmak üzere) nedeniyle il kontenjanında meydana gelen eksilme, öncelikli olarak o ilin yerel ligindeki sıralamaya göre doğrudan BAL’a katılacak olan takımlar belirlenir. Daha sonra ilin yerel ligindeki sıralamasına göre tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynama durumunda olan takımlar arasında, BAL ve yerel amatör ligdeki takımlar birbirleriyle oynamayacak şekilde kur’a çekilir. Kazanan takımlar BAL’da oynamaya hak kazanır.

f) BAL’da 12(on iki) Takımla Temsil Edilen İstanbul İli

BAL’da 12(on iki) Takımla Temsil Edilen İstanbul İli, 3 gruba 4’er takım katılacak şekilde ayrılması suretiyle temsil edilir. 4’er takım bulunan 3 grupta düşme ve yükselmeler, BAL’da 4 (dört) Takımla Temsil Edilen İller için öngörülen hükümler çerçevesinde belirlenir. Bununla birlikte, TFF 3. Lig’e yükselme veya küme düşme (bu Statü’nün ilgili hükümleri uyarınca küme düşmüş sayılmalar da dahil olmak üzere) nedeniyle il kontenjanında meydana gelen eksilme, öncelikli olarak o ilin yerel ligindeki sıralamaya göre doğrudan BAL’a katılacak olan takımlar belirlenir. Daha sonra ilin yerel ligindeki sıralamasına göre tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynama durumunda olan takımlar arasında, BAL ve yerel amatör ligdeki takımlar birbirleriyle oynamayacak şekilde kur’a çekilir. Kazanan takımlar BAL’da oynamaya hak kazanır.

(3) TFF 3.Lig’den düşme ve ilin kontenjan sayısından daha az bir sayıda katılımın olması nedeniyle kontenjan sayısı fazla ve az olan illerin düşme ve yükselmeleri aşağıda belirtilen yöntemle meydana gelir:

a) BAL Kontenjanı 1 (bir) Takım Olup BAL’da Temsil Edilmeyen İller

2010 – 2011 sezonunda BAL’da bir takımla temsil edilme hakkı olup bu hakkını kullanmayan Batman, Gümüşhane ve Kastamonu illerinin 2010 – 2011 sezonu yerel liginde birinci olan takımları 2011 – 2012 sezonunda BAL’a doğrudan katılırlar.

b) BAL Kontenjanı 2 (iki) Takım Olup 1 (bir) Takımla Temsil Edilen İller

2010 – 2011 sezonunda BAL’da iki takımla temsil edilme hakkı olup da; bir takımla temsil edilen Sivas, Hatay, Kırklareli, Şanlıurfa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep ve Isparta illerinin BAL temsilcileri TFF 3.Lig’e yükselirse veya küme düşerse o ilin en üst yerel liginde birinci ve ikinci olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir.

Bu takım TFF 3.Lig’e yükselmez veya küme düşmezse BAL’da kalır. O ilin en üst yerel liginde birinci olan takım BAL’a doğrudan katılır.

c) BAL Kontenjanı 3 (üç) Takım Olup 1 (bir) Takımla Temsil Edilen İl

2010 – 2011 sezonunda BAL’da üç takımla temsil edilme hakkı olup da bir takımla temsil edilen Adana ilinin takımı TFF 3.Lig’e yükselirse veya ligden düşerse bu ilin en üst yerel liginde birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir. Bu takım TFF 3.Lig’e yükselemez veya küme düşmezse o ilin en üst yerel liginde birinci ve ikinci olan takımlar BAL’a doğrudan yükselir.

9

d) BAL Kontenjanı 3 (üç) Takım Olup 2 (iki) Takımla Temsil Edilen İller

2010 – 2011 sezonunda BAL’da üç takımla temsil edilme hakkı olup da, iki takımla temsil edilen Antalya ve Balıkesir illerinin bu iki takımı da TFF 3. Lig’e yükselir veya ligden düşerlerse o ilin en üst yerel liginde birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir.

İki takımdan biri TFF 3. Lig’e yükselir veya ligden düşerse, ligde kalan takım 2011 – 2012 sezonunda da BAL’da oynamaya hak kazanır. Bu durumda ilin en üst yerel liginde birinci ve ikinci olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir.

İki takım da TFF 3. Lig’e yükselmez veya küme düşmezlerse iki takım arasında sezon sonu puan tablosunda üst sırada olan takım BAL’da kalır; alt sırada olan takım ise yerel ligde ikinci olan takımla tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım BAL’da oynamaya hak kazanır. Yerel ligde birinci olan takım doğrudan BAL’a yükselir.

e) BAL Kontenjanı 2 (iki) takım olup 3 (üç) Takımla Temsil Edilen İller

2010 – 2011 sezonunda, BAL’da iki takımla temsil edilme hakkı olup da; TFF 3.Lig’den düşmeler nedeniyle üç takımla temsil edilen Giresun, Tekirdağ, Düzce ve Muğla illerinin üç takımından biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takımı küme düşerse ilin en üst yerel liginde birinci ve ikinci olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir.

Üç takımdan biri TFF 3.Lig’e çıkar, bir tanesi küme düşerse ilin en üst yerel liginde birinci olan takım BAL’a doğrudan yükselir. Kalan takım ise yerel lig ikincisi ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım 2011 – 2012 sezonunda BAL’da oynamaya hak kazanır.

Üç takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselip diğer iki takım küme düşmezse; bu takımlardan sezon sonu puan tablosunda alt sırada olan takım doğrudan yerel lige düşer, üst sırada olan takım ise yerel lig ikincisi ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım BAL’da oynamaya hak kazanır. İlin en üst yerel lig birincisi olan takım BAL’a doğrudan katılır.

BAL’daki 3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez; diğer iki takım küme düşerse, yerel lig birincisi BAL’a doğrudan katılır.

Üç takımdan bir takım küme düşerse kalan iki takımdan sezon sonu puan tablosunda alt sırada olan takım yerel lig birincisi ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım BAL’da oynamaya hak kazanır. Sezon sonu puan tablosunda üst sırada olan takım BAL’da kalır.

BAL’daki üç takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezlerse sezon sonu puan tablosunda en üstte olan takım BAL’da kalır, en alta olan takım doğrudan yerel lige düşer. İkinci olan takım ise yerel lig birincisi ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım BAL’da oynamaya hak kazanır.

f) BAL Kontenjanı 3 (üç) Takım Olup 4 (dört) Takımla Temsil Edilen İller

2010 – 2011 sezonunda BAL’da üç takımla katılma hakkı olup da TFF 3.Lig’den düşmeler nedeniyle dört takımla temsil edilen Samsun ve Trabzon illerinin BAL’daki dört takımından biri TFF 3.Lig’ine yükselir iki takımı ise küme düşerse ligde kalan takım BAL’da mücadele etmeye hak kazanır. İlin en üst yerel liginde birinci ve ikinci olan takımlar BAL’a yükselir.

10

Takımlardan biri TFF 3.Lig’e yükselir bir takım küme düşerse, yerel ligde birinci olan takım BAL’a çıkar. BAL’daki diğer iki takımdan sezon sonu puan tablosunda üstte olan takım BAL’da kalır, diğer takım yerel ligin ikincisi ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım 2011 – 2012 sezonunda BAL’da oynar.

Takımlardan biri TFF 3.Lig’e yükselirse yerel ligde birinci olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Diğer üç takım küme düşmezse bu takımlardan sezon sonu puan tablosunda en üstte olan takım BAL’da kalır. Bu üç takım arasından ikinci sırada olan takım yerel ligin ikincisi ile tek maç elem usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım BAL’da oynamaya hak kazanır. Bu üç takım arasından en alt sırada yer alan takım yerel lige düşer.

Dört takımdan TFF 3.Lig’e yükselen olmaz, iki takım küme düşerse yerel ligin birincisi doğrudan BAL’a yükselir. Diğer iki takımın ligdeki sezon sonu puan tablosunda üstte olan takım BAL’da kalır. Diğer takım yerel ligin ikincisi ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım BAL’da oynamaya hak kazanır.

Dört takımdan TFF 3.Lig’e yükselen olmaz; bir takım küme düşerse kalan üç takımdan sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan takım doğrudan yerel lige düşer. Üç takımın puan tablosunda en üstte olanı BAL’da kalır; 2.sırada olan takım yerel ligde ikinci olan takım ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım 2011 – 2012 sezonunda BAL’da oynar. Yerel ligde birinci olan takım doğrudan BAL’a yükselir.

Dört takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselemez ve küme düşmezse dört takım arasında sezon sonu puan tablosunda en üst sırada olan takım BAL’da kalır; ikinci olan takım yerel lig ikincisi ile tek maç eleme usulü baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım 2011 – 2012 sezonunda BAL’da oynar. Dört takım arasında sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan iki takım ise doğrudan yerel lige düşer. Yerel lig birincisi doğrudan BAL’a yükselir.

MADDE 12 - KUPA ve MADALYALAR

a) BAL müsabakaları sonunda TFF 3.Ligi’ne yükselen takımlara şampiyonluk kupası verilir.

b) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kulüpler TFF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak zorundadırlar.

MADDE 13 - FORMA SETLERİ

(1) Takımlar, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma seti kullanmak ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu ligde forma seti sayısı sınırlaması yoktur.

(2) Forma setlerine alınacak reklamlar konusunda Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı hükümleri uygulanır.

MADDE 14 - BAL DENETÇİLERİ

BAL kapsamında oynanacak bütün müsabakalara, o ilin TASKK üyesi ASKF Başkanlığı; ASKF’nin olmadığı illerde Futbol İl Temsilciliği her maç için bir Denetçi görevlendirir.

11

MADDE 15 - STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Bu Statü’de özel bir hüküm bulunmayan hallerde 2010-2011 Sezonu Amatör Futbol Ligleri’nde Uygulanacak Esaslar Kitapçığı hükümleri uygulanır.

Bu Statü’de olmayan hükümler hakkında karar verme yetkisi TFF’ ye aittir.

MADDE 16 - YÜRÜRLÜK

Bu Statü, 14.09.2010 tarih ve 94 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve aynı gün TFF ‘nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.