banner212

banner211

Spor Masörü Kursu açılıyor

İLİMİZDE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN EYLÜL-2012 TARİHİNDE SPOR MASÖRÜ KURSU AÇILACAKTIR.

Diğer 12.07.2012, 10:30
Spor Masörü Kursu açılıyor
banner218
İLİMİZDE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN EYLÜL-2012 TARİHİNDE SPOR MASÖRÜ KURSU AÇILACAKTIR.
KATILIM ŞARTLARI VE GEREKLİ BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR.
SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA
KATILIM ŞARTLARI


1-En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak

2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak,

3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

4-7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,

5-En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

Kursun ilk günü Beden Eğitimi ve Sporla ilgili, tahsil durumları, Spor Masörlüğü bilgilerini içeren bir değerlendirme yapılacak, bu değerlendirme sonucu katılacak kursiyerler tespit edilecektir.

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Orijinal)
• Diploma Sureti (Onaylı)-(En az lise ve dengi okulu mezunu olmak)
• Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından-ASLI)
• Savcılık İyi Hal Kağıdı (ASLI)
• Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (ASLI)
• Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli)
• Varsa sporla ilgili belgeleri (Hakemlik Lisansı, Antrenörlük Belgesi, Sporcu Lisansı vb.)
• Kursa katılmaya hak kazananlar Halkbankası Yenişehir Şubesi (212) 0600071 (IBAN TR850001 2009 2120 000 6000071) hesabına 200 TL (2011 yılı için) yatıracaklardır. Banka dekontuna "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü SPOR MASÖRÜ Kurs Ücreti" olarak yazdırılacaktır.

 

banner220
Yorumlar (0)